ik zoek een advocaat.

Welkom op de website van de Orde van Advocaten van Tongeren

Wij heten u welkom op de website van de Orde van advocaten van Tongeren, de wettelijke beroepsorganisatie van de advocatuur van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Tongeren (het vroegere gerechtelijk arrondissement Tongeren).
Zij is een van de 14 Ordes van advocaten binnen het Nederlandstalig landsgedeelte.

De Orde van advocaten van Tongeren verenigt alle advocaten (een 400-tal) die een kantoor hebben binnen een deel van het gerechtelijk arrondissement Limburg.  De Orde van Advocaten van Hasselt heeft dezelfde taak in de andere helft van datzelfde gerechtelijk arrondissement. Bij het zoeken naar een oplossing van uw juridisch probleem willen wij u wegwijs maken om snel juiste en concrete hulp te vinden, dicht bij huis, op mensenmaat.

Een advocaat uit uw buurt is goed geplaatst om u te adviseren, om te bemiddelen, te onderhandelen en u te verdedigen.
De advocaat is uw vertrouwenspersoon bij uitstek die in alle onafhankelijkheid, gebonden door een beroepsgeheim, uw belangen behartigt.

De Orde van advocaten van Tongeren wordt geleid door een stafhouder en een raad.


Eedaflegging 2013

Eedaflegging 2013

In 2013 zijn er 27 nieuwe stagiairs die hun stage aanvatten bij de balie van Tongeren. Op 2 september legden de kandidaat-stagiairs hun eed af voor het Hof van beroep te Antwerpen. U kan de eedaflegging bekijken via deze link.
Salduz-wet: 1 januari 2012 in werking.

Salduz-wet: 1 januari 2012 in werking.

  TVL d.d. 20.12.2011: "Wie wordt gearresteerd door de politie en mee moet voor verhoor, mag vanaf 1 januari eerst met een advocaat spreken. Die zal ook het verhoor bijwonen. Het gaat om een nieuwe wet, de zogenaamde Salduz-wet, die heel wat aanpassingen vraagt. Enerzijds voor de advocaten, die voortaan dus meer werk zullen hebben, maar ook voor de politiediensten. Zij moeten op bijscholing om de samenwerking met de advocatuur zo goed mogelijk te laten verlopen." http://www.tvl.be/nl/2011-12-20/salduz-wet-treedt-vanaf-1-januari-in-werking/#.TvG9nz7GVl4.facebook