“Werk gerechtsbodes herleid tot één derde”

woensdag 27 januari 2010

Gerechtsgebouw Kielenstraat

HBVL.be: “De bodes bij het gerecht zullen nog maar een derde van hun huidig aantal uren mogen werken. Zo wil justitieminister Stefaan De Clerck hun kosten terugbrengen van 3 naar 1 miljoen euro. Justitie moet zoals ieder departement besparen: 25 miljoen, waarvan 20 miljoen op personeelskosten. Aan het aantal personeelsleden (rechters, bewakers, justitie-assistenten e.d.) wordt niet geraakt, maar er komen geen jobstudenten meer, tijdenlijke vervangingen worden beperkt en op de bodes wordt bezuinigd. De Clerck neemt voorlopig twee maatregelen [lees meer]

TVL.be
: “Assisenrel in Tongeren“  

GVA.be: “Overleg met gerechtsbodes

“Videorechtspraak is een succes”

woensdag 13 januari 2010

In 2009 behandelde het Antwerpse Hof van Beroep 98 rechtszaken vanuit Hasselt via een videoconferentie. Het nieuwe systeem is een groot succes. Dat zegde Justitieminister [...]

Zie artikel in Het Belang van Limburg d.d. 13.01.2010.

Nieuwe website sedert 01.01.2010

vrijdag 1 januari 2010

Geachte bezoeker

Welkom op de vernieuwde website van de balie van Tongeren.

Middels deze website, met verwijzing naar alle nuttige links, hopen wij u te helpen in uw zoektocht naar gerechtigheid.

Uw advocaat is hierin een zeer belangrijke partner, hij is geen tovenaar die wonderen kan doen, hij is wel een vakman die, samen met u, de best mogelijke oplossing betracht.

Deze site is daartoe een belangrijk hulpmiddel, wij wensen u alle succes.

Met de meeste hoogachting

Jan Vandersanden
Stafhouder