ik zoek een advocaat.

“Werk gerechtsbodes herleid tot één derde”

woensdag 27 januari 2010

Gerechtsgebouw Kielenstraat

HBVL.be: “De bodes bij het gerecht zullen nog maar een derde van hun huidig aantal uren mogen werken. Zo wil justitieminister Stefaan De Clerck hun kosten terugbrengen van 3 naar 1 miljoen euro. Justitie moet zoals ieder departement besparen: 25 miljoen, waarvan 20 miljoen op personeelskosten. Aan het aantal personeelsleden (rechters, bewakers, justitie-assistenten e.d.) wordt niet geraakt, maar er komen geen jobstudenten meer, tijdenlijke vervangingen worden beperkt en op de bodes wordt bezuinigd. De Clerck neemt voorlopig twee maatregelen [lees meer]

TVL.be
: “Assisenrel in Tongeren“  

GVA.be: “Overleg met gerechtsbodes