Bibliotheek schenkt boeken aan de jeugdgevangenis

zondag 21 maart 2010

hbvl.be 18.03.2010 “De stedelijke bibliotheek heeft 250 boeken overgedragen aan de jeugdgevangenis. “Nu hebben we vooral dubbels geleverd, maar het is de bedoeling om in de toekomst een ruilbibliotheek op te starten”, verduidelijkt adjunct-bibliothecaris Liesbeth Lambrix.

Liesbeth heeft zelfs enkele persoonlijke boeken afgestaan. “Om de vijf weken zullen we honderd andere titels leveren. Bij de keuze hebben we rekening gehouden met hun jonge leeftijd. Er zit iets tussen over opvoedingsproblemen en straatbendes, maar ook werken van Dirk Bracke en het World Guinness Book of Records. [lees meer in hbvl]

Advocatuur wil wetgevend initiatief rond vrijspraak minderjarige zonder bijstand

dinsdag 16 maart 2010

De Orde van Vlaamse Balies is blij te vernemen dat een Antwerpse rechter vorige maand rekening heeft gehouden met het recht op bijstand van een advocaat voor een minderjarige bij zijn ondervraging, zoals art. 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) voorschrijft.

De OVB meent dat definitieve vonnissen en arresten die in strijd zijn met de Salduz-principes een riskante toekomst hebben als ze worden aangevochten voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Het arrest Salduz stelt dat een verdachte van bij het allereerste verhoor recht heeft op een raadsman. In België staat dit principe niet expliciet in de wet vermeld. De Orde dringt aan op een wetgevend initiatief en heeft al in april 2009 haar advies aan de minister van Justitie bezorgd. Zie www.advocaat.be

Precardio: laatste meting op 30 april!

vrijdag 12 maart 2010

 

Na vier jaar is het einde van het Precardio-project in zicht. We vragen van u nog een laatste inspanning om aanwezig te zijn op de allerlaatste meting op 30.04.2010.

Deze meting is nu zonder de vragenlijst, er worden enkel tests gedaan.

U kan inschrijven via de website http://www.precardio.be/site/Loginpage.php vanaf maandag 15.03.2010 en kiezen welk moment van de dag (tussen 08u30 en 18u30) u het beste past. De test duurt maximum 30 minuten en vindt plaats in de Agora van de Univeristeit Hasselt.