ik zoek een advocaat.

Verkiezingen 2010-2011

vrijdag 18 juni 2010

© Jos Molenaers

De jaarlijkse verkiezingen van de leden van de Raad van de Orde, de vertegenwoordigers van de OVB, de Stafhouder en de Jonge Balie vinden plaats op het secretariaat van onze Balie, en dit op 21, 22, 23 en 24 juni telkens van 09.00 uur tot 12.00 uur, alsook op 25 juni 2010 van 09.00 uur tot 10.00 uur.

Er kan tevens bij volmacht gestemd worden: een advocaat mag echter, buiten zijn eigen stem, maximaal voor 3 andere advocaten een stembrief invullen. Het volmachtformulier werd u per e-mail verzonden op 18.06.2010.

De Algemene Vergadering der kiesverrichtingen zal plaatsvinden op vrijdag 25 juni 2010 om 11.30 uur in zaal D, Piepelpoel 10 te Tongeren, gevolgd door een fotoshoot op de trappen van het gerechtsgebouw, Piepelpoel.

Een overzicht van de kandidaten kan u hier raadplegen.