ik zoek een advocaat.

Eerstelijns: Arrondissementele Commissie voor Juridische Bijstand

Iedereen heeft recht op juridische hulp!

Je rechten en plichten kennen is heel belangrijk voor je verder stappen onderneemt. Je kan beroep doen op advocaten voor gratis advies op de zitdagen op de vredegerechten. Dit is de eerstelijns rechtshulp.

Wat?

De juridische eerstelijnsbijstand wordt in elk gerechtelijk arrondissement georganiseerd door de Commissies voor Juridische Bijstand. De eerste adviezen worden verleend door advocaten op hieronder vermelde plaatsen en tijdstippen.

Wat mag ik verwachten?

een gratis eerste oriënterend juridisch advies

Wat kan ik vragen?

moet ik antwoorden op deze brief?
welke dienst kan mij verder helpen?
moet ik aanwezig zijn op de zitting?
zit ik op het juiste spoor?
is het de moeite een advocaat te raadplegen?
in welke richting moet ik verder?
kan ik “nog iets ondernemen”?
het antwoord op een eenvoudige juridische vraag

Wat mag ik niet verwachten?

onderzoek en behandeling van uw dossier controle van uw advocaat opstellen van een brief of akte advies in een ingewikkelde zaak langdurige gesprekken naam van één advocaat

Waar en wanneer?

Waar kan ik juridische eerstelijnsbijstand krijgen? (klik hier naar overzicht zitdagen eerstelijns balie Limburg 2017 met alle adressen en data)

Let op, adreswijzigingen: de zitdagen in Maasmechelen vinden plaats op het adres: Binnenhof 3, Maasmechelen en de zitdagen in Genk vinden vanaf 01.09.2013 plaats in het stadhuis van Genk, Stadsplein 1, 3600 GENK,

Voor de eerstelijnsadvies in Genk, gelieve u ten laatste om 12.00 aan te melden aan het loket.

Commissie

Mr. Kristof HERMANS is de voorzitter van deze Commissie. De organiserende commissie is samengesteld uit advocaten van onze balie en vertegenwoordigers van de OCMW’s.

U kan de commissie contacteren via Mevrouw cindy.fourrier@balielimburg.be.