ik zoek een advocaat.

Tweedelijns: pro Deo / Bureau Juridische Bijstand

pro-Deoadvocaat

Het Bureau voor Juridische Bijstand wordt samengesteld door de Orde van Advocaten van elk gerechtelijk arrondissement. De praktische werking van het Bureau wordt nader uitgewerkt door elke balie.

Het is het Bureau voor Juridische bijstand dat nagaat of een persoon die daartoe een aanvraag doet, in aanmerking komt om juridische bijstand te genieten en een pro-Deoadvocaat kan toegewezen krijgen.

Wat?

Bijstand die wordt verleend aan een natuurlijke persoon in de vorm van een omstandig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure.

Voor wie?

Rechtzoekenden waarvan het inkomen zich situeert onder bepaalde grenzen. U vindt hierbij de meest recente inkomensgrenzen: inkomensgrenzen010916

Waar?

Ofwel contacteert u rechtstreeks een advocaat die zelf een dossier aanmaakt bij het Bureau voor Juridische Bijstand nadat u de nodige documenten verzamelt.

Ofwel doet u beroep op de advocaten van de eerstelijnsbijstand die u helpen met het invullen van de aanvraag van een pro-Deoadvocaat.

Ofwel neemt u contact met

voorzitter: Mr. Sofie Knuts
medewerkers: Mevrouw Cindy Fourrier
Tel. 012 74 74 96
Fax 012 67 15 17
e-mail: bjb@balielimburg.be
adres:
Huis van de Advocaat
Bureau voor Juridische Bijstand
Repenstraat 12
3700 Tongeren
open:  elke voormiddag
telkens van 10.00 u tot 12.30 u.

Schriftelijke aanvraag?

U kan ook schriftelijk een aanvraag doen door een brief te schrijven naar de voorzitter.  Druk het aanvraagformulier af, vul alles duidelijk in en stuur brief en bijlagen naar het bureau juridische bijstand. U ontvangt vervolgens een brief met de naam van de aangestelde advocaat indien u voldoet aan de voorwaarden.

Wat moet u meebrengen?

  • een recent attest samenstelling van uw gezin (te verkrijgen op de gemeente)
  • recent bewijs van uw inkomen en van de personen waarmee u samenwoont van de laatste 3 maanden, indien een meerderjarige persoon geen inkomsten heeft, een attest van de RVA, OCMW en mutualiteit inzake geen uitkering/steun de laatste 3 maanden.
  • Een recent schoolattest van de meerderjarige kinderen
  • betalingsbewijzen van ontvangen/betaald onderhoudsgeld van de laatste 3 maanden
  • laatste aanslagbiljet personenbelasting