ik zoek een advocaat.

Vacatures kantoren

Advocaten kunnen hier een vacature laten publiceren voor het aanwerven van medewerkers, stagiairs of bedienden.

De inhoud van de onderstaande vacatures bindt de Orde van Advocaten van Balie Tongeren niet en is de verantwoordelijkheid van de betrokken advocaat.

Indien u als advocaat aan onze balie een vacature wenst te publiceren, neem contact met het baliesecretariaat en bezorg ons de vacature in een afzonderlijk bestand (PDF, WORD).

Advocaten-medewerkers

01.01.2010

Advocaten-stagiairs

01.01.2010

Bedienden

01.01.2010