ik zoek een advocaat.

Hoe word ik advocaat?

Advocaat worden

In de brochure van de Orde van Vlaamse Balies die je hier kan downloaden vind je alle nodige informatie.

Als je advocaat wil worden aan onze balie kan je contact nemen met het secretariaat te Tongeren. De stagecommissie en de stageschool zijn o.a. verantwoordelijk voor het nazicht van de stagecontracten en de opleiding van de nieuwe stagiairs.

Modelcontract stagiair: MODELCONTRACT 2013

Nieuw stagereglement: reglement stage GG 07.05.2008 (aangepast AV 29.05.2013 en AV 26.06.2013)

Lees ook het vademecum voor de stagiair. Hierin wordt alle regelgeving voor nieuwe stagiairs gebundeld en je zal ook alle modelformulieren hierin aantreffen. De eed van advocaat leg je af in september voor het Hof van Beroep te Antwerpen.

Stagecommissie

De stagecommissie:

- verleent advies over de stageovereenkomst die werd afgesloten tussen de stagemeester en de stagiair,

- verleent advies over het verzoek tot schorsing of onderbreking van de stage of de verlenging daarvan door de stagiair,

- verleent advies over de nieuwe stageovereenkomst die wordt afgesloten na de onderbreking van de stage,

- verleent advies over het verrichten van een gelijkgestelde stage,

- verleent advies over de opname van de stagiair op het tableau van de Orde,

- verleent advies over de opname van een kandidaat-stagemeester op de lijst van de stagemeesters,

- neemt kennis van de voortijdige beëindiging van de stageovereenkomst,

- volgt in het geval van deze voortijdige beëindiging de overgang naar een nieuwe stagemeester op,

- neemt kennis van de stageverslagen opgesteld door de stagemeester en de stagiair en ziet deze na,

- waakt voor de naleving van de verplichtingen van de stagiair en de stagemeester,

- bemiddelt in geschillen tussen de stagiair en de stagemeester,

- verleent advies aan de stafhouder en de raad van de Orde in verband met elk probleem dat met betrekking tot de stage rijst.

Stageschool

Lees hier het reglement van de OVB over de beroepsopleiding van de advocaten-stagiairs.