ik zoek een advocaat.

Problemen met je advocaat?

U doet een beroep op een advocaat. U verwacht dat hij u correct adviseert en bijstaat, dat hij afspraken naleeft, dat hij u op de best mogelijke wijze vertegenwoordigt, dat hij u tijdig informeert over de kosten en de stappen in de procedures.

Toch kan het gebeuren dat de zaken niet verlopen zoals u had verwacht. Er zijn verschillende manieren om de problemen op te lossen. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke oplossingen.

Gesprek

Indien u niet tevreden bent over de prestaties van uw advocaat of het honorarium dat hij u aanrekent, dan bespreekt u dit best met uw advocaat. Het uitpraten van een probleem kan vaak al verhelderend werken. Aarzel niet om dit ook per brief mee te delen.

De kwestie uitpraten kan veel oplossen. Het overgrote deel van de betwistingen rust immers op een misverstand en onduidelijke communicatie. En goed gesprek doet wonderen en bespaart u moeite en overbodige kosten. Op die manier behoudt u een goede relatie met uw advocaat.

Het is aan te raden om op voorhand duidelijke afspraken te maken.

Stafhouder

Om uw ongenoegen over uw advocaat te uiten bij de stafhouder, dient u een gehandtekende brief te sturen naar het kabinet van de stafhouder, Repenstraat 12, 3700 Tongeren. Hierin geeft u aan waarom u ontevreden bent over uw advocaat en wat u precies wenst. Voeg hierbij zoveel mogelijk bewijsstukken, bv. kopie├źn van uw correspondentie met uw advocaat. Vergeet vooral niet om uw naam en adres te vermelden!

Naargelang de aard van de klacht en de concrete situatie, zal de stafhouder met u naar de gepaste oplossing zoeken. Indien de stafhouder het probleem niet kan oplossen of geen akkoord kan bereiken, kan hij nog andere mogelijkheden voorstellen.