ik zoek een advocaat.

Publicatie tableau en lijst stagiairs (artikel 430 Ger.W.)

Art. 430 Ger.W.

In artikel 430 van het Gerechtelijk Wetboek wordt gesteld dat uiterlijk op 1 december van elk jaar een tableau wordt opgemaakt van de Orde van Advocaten, een lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van  een andere Lid-Staat van de Europese Unie en een lijst van stagiairs, die hun kantoor in het arrondissement hebben. Het tableau en de lijsten worden aangeplakt of bekendgemaakt door toedoen van de stafhouder, die ervoor zorgt dat zij worden bijgewerkt.

Overeenkomstig artikel  32 van het Baliereglement van Tongeren dient jaarlijks het tableau te worden goedgekeurd en gepubliceerd ten laatste op 30 november van het betreffende jaar.

Groepsfoto Algemene Vergadering 19.06.2015

Groepsfoto Algemene Vergadering 27.06.2014