ik zoek een advocaat.

Wat kost een advocaat?

Ereloon

Een advocaat ontvangt een ereloon en een vergoeding voor de gemaakte kosten (zoals briefwisseling, verplaatsingskosten, telefoons). Er bestaan geen vaste tarieven. Een advocaat bepaalt zelf welke financiële afspraken hij met zijn cliënt maakt.

Het ereloon kan volgens verschillende criteria worden berekend:

Volgens een uurtarief: de advocaat zal het aantal uren dat hij aan de zaak werkte vermenigvuldigen met het uurtarief. U kunt vragen om op regelmatige tijdstippen op de hoogte te worden gehouden van het aantal gepresteerde uren. Het uurtarief hangt af van de ervaring van de advocaat, de deskundigheid, of de zaak dringend is, de aard van de zaak enz.

Volgens de waarde van de zaak: de cliënt betaalt een bepaald percentage.

Volgens de geleverde prestaties: de cliënt betaalt volgens het geleverde werk, het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringendheid.

Vast bedrag: de cliënt en de advocaat komen een totaalbedrag overeen.

Jaarcontract: deze methode wordt vaak toegepast door bedrijven die verschillende zaken aan dezelfde advocaat bezorgen.

U kunt vooraf aan uw advocaat een schatting vragen van de kosten en het ereloon. Maak daarover duidelijke afspraken. Wij raden u aan om de financiële kant van uw dossier regelmatig met uw raadsman te bespreken en te evalueren.

Modelcontract

De overkoepelende Orde van Vlaamse Balies stelt aan de advocaten en aan de burger een modelcontract ter beschikking met als doel de belangrijkste verbintenissen tussen een advocaat en zijn cliënt schriftelijk vast te leggen. Het gebruik van het modelcontract is niet verplicht. U vindt hier het modelcontract in Word. Bespreek het gebruik ervan met uw raadsman.

Taxatiecommissie

Voorzitter Mr. Christophe Hermans