ik zoek een advocaat.

Arbeidshof Antwerpen afdeling Hasselt

Arbeidshof Antwerpen afdeling Hasselt

Auditoraat-generaal en griffie te Antwerpen

Cockerillkaai 39, 2000 Antwerpen

Algemeen oproepnummer:  03 247 99 02

Secretariaat Eerste Voorzitter:  Tel. 03 247 99 06 – Fax. 03 247 99 41

Griffie: Tel. 03 247 99 15-16-17 – Fax. 03 247 99 41

Auditoraat-generaal: Tel. 03 247 99 50 – Fax. 03 247 99 83

Postrekeningnummer griffie:679-2009070-06

Afdeling Hasselt

Griffie: Parklaan 25/1, 3500 Hasselt
Tel. 011 37 40 22 – Fax. 011 37 44 53

Zittingen: Parklaan 25/1, zaal 4/13, 3500 Hasselt

Auditoraat-generaal: Tel. 011 37 40 38 – Fax. 011 37 44 63

Postrekeningnummer griffie: 679-208546-64

De magistraten van het Arbeidshof menen dat de faxberichten gelijkgesteld kunnen worden met de gewone telefonische oproepen.

BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND: zich wenden tot de Griffie