ik zoek een advocaat.

Hof van Beroep Antwerpen


Zittingen, Parket-Generaal & griffie

Waalse Kaai, 2000 Antwerpen

Telefoonnummers

Algemeen oproepnummer: 03 247 97 11

Secretariaat Eerste Voorzitter: 03 247 97 01

Secretariaat Hoofdgriffier: 03 247 97 06

Correctionele griffie: 03 247 97 16

Telefaxnummers

Secretariaat Eerste Voorzitter: 03 247 97 82

Procureur-Generaal: 03 247 97 81

Correctionele griffie: 03 247 97 83

Burgerlijke griffie: 03 247 97 86

De telefax van het secretariaat van de Eerste Voorzitter mag niet gebruikt worden i.v.m. de griffiediensten en de zittingen, doch dient beschikbaar te blijven voor dringende briefwisseling.

Alle informatie omtrent de werking en de organisatie van het Hof van Beroep te Antwerpen kan via internet geraadpleegd worden op adres http://www.cass.be/beroep/antwerpen