ik zoek een advocaat.

Rechtbank van eerste aanleg

Rechtbank van eerste Aanleg Tongeren - Vrijthof

Kabinet van de Voorzitter

Piepelpoel 10

3700 Tongeren

Tel. 012/398.020

Burgerlijke Griffie

Piepelpoel 10 3700 TONGEREN

Algemeen Oproepnummer: Tel. 012 399 926 Fax 012 399 952

Hoofdgriffier: Tel. 012 399 957 Fax 012 399 958

Griffier Echtscheidingen – Verzakingen: Tel. 012 399 953 Fax 012 399 952

Griffier Collectieve Schuldenregeling: Tel. 012 399 954 Fax 012 399 952

Griffier Beslagrechter – Rechtsbijstand:

Dienst Boekhouding:

Griffier van de Rol: Tel. 012 399 953 Fax 012 399 952

Tel. 012 399 944 Fax 012 399 952

Tel. 012 399 959 Fax 012 399 963

Correctionele griffie

Piepelpoel 10 3700 TONGEREN

Algemeen Oproepnummer: Tel. 012/399.615 Fax. 012/399.691

Griffier – hoofd van dienst: Tel. 012/399.614 Fax. 012/399.691

Onderzoeksrechters

Piepelpoel10 3700 Tongeren

Onderzoeksrechter Victor CROONENBERGHS

e-mail: victor.croonenberghs@just.fgov.be

Griffier: van 1 tot 10 van iedere maand

Tel. 012 399 639 Fax 012 399 674

Tel. 012 399 643 Fax 012 399 674

 

Onderzoeksrechter Patrick NOELMANS

e-mail: patrick.noelmans@just.fgov.be

Griffier: van 11 tot 20 van iedere maand

Tel. 012 399 635 Fax 012 399 673

Tel. 012 399 634 Fax 012 399 673

Onderzoeksrechter Dirk MEESEN

e-mail: dirk.meesen@just.fgov.be

Griffier: van 21 tot einde van iedere maand

Tel. 012 399 792 Fax 012 399 692

Tel. 012 399 619 Fax 012 399 692

Griffie Raadkamer : Tel. 012 399 695 Fax 012 399 870

Parket van de Procureur des Konings

Piepelpoel 12 3700 TONGEREN

Algemeen: Tel. 012 399 809 Fax 012 399 910

Hoofdsecretaris: Tel. 012 399 845 Fax 012 399 851

Dienst notitie: Tel. 012 399 800 Fax 012 399 910

Burgerlijke dienst: Tel. 012 399 832 Fax 012 399 908

Maatschappelijk medewerkers:

Kielenstraat 24/2

3700 Tongeren

Tel. 012 399 604

Fax 012 399 687

Slachtofferonthaal:

Kielenstraat 24

3700 Tongeren

Jeugdrechtbank

Griffie en zittingen:

Predikherenstraat 8

3700 Tongeren

Tel. 012 399 560

Fax 012 399 569

Sociale Dienst:

Tel. 012 24 21 30

Fax 012 24 21 35

Sint-Catharinastraat 10 bus 3
3700 Tongeren

e-mail: sdj.tongeren@jongerenwelzijn.be

De sociale dienst is toegankelijk van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.