ik zoek een advocaat.

Contactgegevens

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN

afdeling HASSELT

Parklaan 25 bus 6 – 3500 Hasselt

-       afdelingsgriffier : 011 37 43 63

-       algemeen : 011 37 43 64

-       rol : 011 37 43 68

-       faillissementen : 011 37 43 76

-       fax : 011 37 44 50

walter.bours@just.fgov.be

Dienst vennootschappen

Parklaan 25 bus 6 – 3500 Hasselt

Tel 011 37 43 78 – Christiane Lenaerts

Tel 011 37 43 79 – Ria Geuns

Tel 011 37 43 80 – Kim Jacobs

Tel 011 37 43 81 – Kristof Degline

Fax 011 37 44 49
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN

afdeling TONGEREN
Kielenstraat 22 bus 4 (eerste verdieping) – 3700 Tongeren

walter.bours@just.fgov.be

www.koophandeltongeren.be

-          algemeen nummer griffie: 012 39 97 00

-          kabinet van de afdelingsvoorzitter: 012 39 97 04

-          kabinet van de afdelingsgriffier: 012 39 97 05

-          faillissementen: 012 39 97 18

-          kamer handelsonderzoek: 012 39 97 17

-          rechtspersonen en VZW’s: 012 39 97 20

-          boekhouding: 012 39 97 14

-          rollen: 012 39 97 10

Fax 012 39 97 32 – 012 39 97 31

PCR: 679-2008643-64

Kantooruren: 08h30 – 12h30 en 13h00 – 16h00